2011-02-22 

 

 

Yellow ringer runt och försöker driva in fordringar!

 

Vi har fått höra från flera olika håll att Yellow nu ringer runt till företagare som de anser sig ha en fordran på, för att driva in sina fordringar. Bl a spelar de upp ett bandat avtal för företagaren som de påstår att företagaren har varit delaktig i och de påstår också att avtalet är bindande.

 

Råd till våra medlemmar:

Om du blir uppringd av Yellow i detta ärende har du främst två saker att ta i beaktande:

1. Är avtalet giltigt över huvud taget? 

2. Har Yellow levererat enligt avtalet?

Vi vill poängtera att om inte båda dessa grundläggande kriterier är uppfyllda finns det ingen anledning att ens lyssna på Yellows försök att driva in sin fordran. Då saknar de nämligen grund för att begära betalt från dig.

 

Om avtalets giltighet

Om Yellows säljare som ringde dig kom med ett eller flera av följande påståenden:

- att de inte skulle sälja på dig något

- att ni var en av få utvalda

- att ni skulle få en gratis hemsida

- att det var bråttom så att du inte kunde få tillbörlig betänketid utan måste bestämma dig direkt

Då handlar det om svikligt förledande från Yellows sida och då är avtalet ogiltigt enligt §36 Avtalslagen.

Det finns ett flertal tingsrättsdomar kring detta, där Yellow har förlorat. Se föreningens hemsida med förteckning över tingsrättsmål där Yellow har förlorat.

 

Om leverans enligt avtal

Om Yellow inte har levererat enligt avtalet, t ex att ni inte har fått någon hemsida, behöver ni heller inte betala.

Det finns ett flertal domar i tingsrätten och även en prejudicerande hovrättsdom, som alla förkunnar att Yellows produktion av hemsidan är att betrakta som naturaprestation och för sådana gäller huvudregeln att naturaprestationen ska utföras först och penningprestationen i efterhand. Detta innebär i korthet att om Yellow inte har levererat hemsidan enligt avtalet så kan de heller inte kräva betalt.

Även dessa domar finns att läsa om på föreningens hemsida.

 

Stå på dig!

Så köp inte Yellows argument rakt av, var kritisk och anser du dig ha rätt så stå på dig!

Yellow är duktiga på att prata omkull folk och de har ofta fördelen av överraskningsmomentet då de ringer upp företagaren, som inte är förberedd på frågeställningen och argumenten. Men gå inte på detta för det!

Om Yellow vidhåller sitt krav om betalning och trots ert bestridande driver saken till tingsrätt, kan ni till ert försvar hävda "svikligt förledande" och/eller att ni inte fått hemsidan levererad. Referera till domarna som vi nämnt ovan, som stöd för ert yrkande att slippa betalnings-ansvar.

 

Om ni däremot anser att allt har gått rätt till, att inget svikligt förledande skett från Yellows sida i samband med ingången av avtalet och att ni har fått en hemsida som är så professionellt utformad som Yellows säljare lät påskina att de skulle leverera, så har vi från föreningens sida inget att erinra mot Yellows indrivningssamtal. 

 
 

 

Aktuellt

Föreningen har årsmöte i slutet av mars. Kallelse går ut till medlemmarna i början av mars.

Grupptalan

Marknadsdomstolen har meddelat datum för mål C9/10:  17-22 juni 2011

 

Foto: Dreamstime_108101

 
 Intressant hovrättsdom

Yellows produktion av hemsidor är att betrakta som naturaprestation och för sådana gäller huvudregeln att naturaprestationen ska utföras först och penningprestationen i efterhand. Det har Göta Hovrätt fastslagit i mål FT 229-10 från december 2010.

Hovrättsdomen är prejudicerande, dvs skall ses som vägledande för likartade fall som tas upp i landets tingsrätter.

Småföretagare mot Yellow Register Online

c/o Niklas Bergek

Flygargatan 5

128 34  Skarpnäck

070 - 314 27 63

www.stoppa-yellow.se

 

Vill du inte längre ha vårt nyhetsbrev, avregistrera dig här.