Start Grupptalan Anmälan Nyheter Tips & Råd Formulär Om oss
logo5
Referensmaterial Länkar

Tips och Råd

Utskriftsvänlig version

Vad bör man INTE göra.

 

När du har med Yellow att göra gäller det att hålla tungan rätt i munnen. Här är några saker du INTE bör göra vid kontakt med Yellow:

 • Underteckna aldrig något, de kan klippa och klistra med din namnteckning!
 • Kommunicera aldrig med dem via telefon, om du inte spelar in samtalen och ber om namn på den du pratar med. De kan klippa och klistra med inspelade samtal.

 

Här är några saker du BÖR göra.

 • Ska du säga upp ditt avtal, gör det redan  idag genom att skicka ett rekommenderat brev med mottagningsbevis, faxa också samma brev till dem och skriv på den faxade sidan att faxet även skickats som rekommenderat brev. Spara alla kvitton.
 • Bestrid alltid alla deras fakturor, brev med betalningsanmaning mm. Skriv bara BESTRIDES rakt över fakturorna/breven samt uppge någon saklig grund för bestridandet (t ex att ni blivit svikligt förledd in i avtalet eller att Yellow inte har levererat enligt avtal, kan t ex vara att de inte levererat någon hemsida) och faxa dem till Yellow. Spara kopior och kvitton så ni senare kan visa att ni bestridit!
 • Likadant med alla ev. inkassokrav, skriv BESTRIDES på inkassokravet men detta faxar du till inkassofirman. Spara faxkvittot.
  På detta vis behöver du aldrig oroa dig för betalningsanmärkningar. 
 • Polisanmäl Yellow för bedrägeri. Ta kontakt med Tomas eller Niklas  för hjälp med detta. Våra kontaktuppgifter hittar ni på föreningens hemsida under Kontakt. 
 • Spara allt!! Spara orginal och kopior på all kommunikation med Yellow, för du kan komma att behöva dem om du blir stämd av Yellow.

Var inte rädd, de kan inte göra dig något om du följer dessa råd. Det värsta som kan hända är att du får betala halva fakturan vid en förlikning eller hela om det går till huvudförhandling och du förlorar, men i nuläget tror jag att det är svårt att förlora om man följer råden nedan.

 

 

Fler tips

Om Yellow skickar ett andra inkassokrav trots att du bestridit fakturor och tidigare inkassokrav, anmäl dem till Datainspektionen för olaga inkassoåtgärd. Bifoga kopior på dina sparade bestridna fakturor och inkassokrav samt faxkvitto som visar att du skickat dessa till Yellow. Hänvisa till detta dokument vid anmälan.

Ett sådant inkassokrav kan du även begära skadestånd för vid ev tingsrättsförhandling.

 

 

Svensk Handel

Är du medlem i Svensk Handel? I så fall kan du vända dig till Dick Malmlund, säkerhetschef på Svensk Handel, och få hjälp i din tvist med Yellow. Han är väl bekant med Yellow sedan många år.

 

 

Tips om du blivit stämd

Om det är ett ”förenklat tvistemål” det handlar om så ser du detta på att det står FT före målnumret (ex: FT 1234-10). Då står varje part för sina omkostnader i samband med tvisten/förhandlingen och då behöver du ingen advokat utan kan sköta det själv med lite hjälp från oss. Tingsrätten ska även anpassa språk mm till lite mer lekmannamässiga termer. Är du väldigt orolig ta med dig ett juridiskt ombud, det kostar från 4000 och uppåt, räkna dock med minst 7000 kr.

 

Är det ett tvistemål dvs. om det står T före målnumret (ex: T 4321-10) står den förlorande sidan för den vinnande sidans advokatkostnader. Då bör du ha ett juridiskt biträde, berätta för honom/henne om fällande domar mot Yellow och om de tips som finns i detta dokument.

 

Har du betalat pengar som du anser att du inget fick för och/eller anser du att du gjort förluster eller lidit skada av Yellows agerande mot dig skall du genstämma Yellow. Se Genstämning nedan.

 

 

Vad du kan skriva i ditt svaromål till tingsrätten.

Använd det som du tycker passar in i just ditt fall:

 1. Bestrid säljarens rätt att teckna avtal för Yellow, även om han/hon gjort det muntligen via en inspelning.
 2. Bestrid avtalet som ett oskäligt avtal då abonnemangstid och avtalstid inte är densamma.
 3. Att  kostnaden är oskälig då den normala kostnaden för likvärdiga abonnemang på webhotell är 10-80 kr/månad.
 4. Att uppsägningstiden på 3 månader är oskälig för den här typen av tjänst. 
 5. Att automatiskt förlänga avtalet med 24 månader är oskäligt.
 6. Att det är oklart skrivet vad gäller avtalstid / abonnemangstid /uppsägningstid, den sk oklarhetsregeln. Vid oklarheter skall det falla tillbaka på den part som författat avtalet.
 7. Att avtalet tecknades under svekligt förfarande från Yellows sida eftersom de ljög och stressade under säljsamtalet, vilket gjorde att ni fattade beslutet på felaktiga grunder. Redogör för vilka lögner som framfördes; exempelvis hur ni var särskilt utvald, att det var ett engångserbjudande som bara gällde just den dagen, att du skulle bli referenskund osv.
 8. Att det i säljsamtalet förekom ord som ’gratis’, ’kostnadsfritt’.
 9. Att du sagt upp avtalet i tid men Yellow har slängt dina uppsägningar utan att registrera dem.(har du inte kvitto på dessa brev kan det räcka med vittnen som vittnar om att de blivit utsatta för samma sak)
 10. Att du gjort en polisanmälan som behandlas.
 11. Att du som småföretagare är skyddsvärd och att du står i underlägsen ställning gentemot Yellow.
 12. Hänvisa till mål nr T5466-08 i Attunda.

 

Hur går processen till?

Om du bestrider fakturor enligt ovan kan du efter ett tag få en stämning från Yellow via tingsrätten. Du ska då bekräfta att du fått/tagit del av den genom att skriva under brevet du fått och skicka in det till tingsrätten. Du får sedan ca 2 veckor på dig att lämna in ett svaromål som ska innehålla varför du bestrider stämningen. Du behöver inte ha lämnat alla bevisuppgifter som du kommer att åberopa, inte heller alla vittnen. Du är inte misstänkt för brott och kan inte hamna i brottsregister eller betalnings-register eller få en ”prick” eller hamna i något annat register.

 

I nästa skede får du en kallelse till muntlig förberedelse. Detta är vad det låter som, parterna träffas i tingsrätten och har en inledande, muntlig förhandling. Tingsrätten ska även försöka få parterna att förlikas/kompromissa om en summa. Tingsrätten har mycket att göra och kommer indirekt att rekommendera förlikning. Vill du inte förlika så ska du inte bli skrämd av rekommendationen utan förklara att du inte är villig att förlika.

 

Nu får båda sidor en viss tid på sig att ställa samman material och lämna in slutliga bevisuppgifter. Du får begära en tid. Om du sköter ditt förenklade tvistemål själv, begär den tid du tror dig behöva, ex 2 månader. Har du ett juridiskt ombud sköter han/hon allt.

 

 

Vad kan du åberopa för bevis?

 • Du kan lämna in vittnesuppgifter från ex fd anställda eller fd eller nuvarande kunder hos Yellow som blivit utsatta precis som du.
 • Åberopa den säljare som tecknade avtal med dig, begär att Yellow ska lämna ut dennes namn om du inte har hela namnet. Begär att säljaren ska höras även om denne inte längre jobbar kvar på Yellow.
 • Du kan hänvisa till olika domar från Tingsrätten, Hovrätten eller Högsta Domstolen.
 • Du kan använda redan inspelade förhör från andra Tingsrätter.
 • Du kan ta in bevis från andra avklarade mål i andra Tingsrätter, t ex filmerna från SVT Uppdrag Granskning som finns i ärende nr FT 3969-08 Örebro tingsrätt.
 • Du kan använda diverse skriftliga bevis som brevväxling, avtalet, säljmanuset som Yellow använder (finns under Tips&Råd / Referensmaterial på vår hemsida)
 • Domar som finns på sidan Tips&Råd / Referensmaterial på vår hemsida.

 

Genstämning.

Har du lidit skada av Yellows agerande, ex om du betalat ett eller flera år och aldrig fick någon hemsida eller hemsidan är obrukbar,  utebliven försäljning, tidsförluster, eller andra kostnader du haft. Då bör du genstämma dem.

Du kan använda samma argument som under ”Vad kan du skriva i ditt svaromål”, precisera summan och varför du stämmer dem. Läs gärna exempel på genstämning på denna sida (kommer snart).

En genstämning som är välgrundad gör att bevisbördan hamnar hos Yellow, dvs det blir Yellow som måste motbevisa det du säger. Eller så blir bevisbördan delad av er båda, dvs ni båda bör bevisa det ni påstår.

Om bara ni är stämd utan att genstämma så ligger bevisbördan på dig, dvs du måste bevisa det du påstår med vittnen, hänvisningar till andra domar, skriftlig bevisning mm. Fullt möjligt, kräver bara lite mer engagemang och jobb från din sida.

 

Till sist

Lycka till och tveka inte att höra av dig om du vill bli medlem i vår förening. Som medlem får du tips och råd av styrelsen och andra medlemmar och hjälp med vittnen, polisanmälan, förslag på jurister mm.